24/01/2020 00:00

Algemene Vergadering

Rechtbank Brussel

Het bestuur van het NCDAB nodigt u uit op de ALGEMENE VERGADERING 2020.

Dit jaar zal deze doorgaan in het Hof van Beroep te BRUSSEL, Poelaertplein 1
op vrijdag 24 januari 2020 om 12u45.

We worden verwelkomd, door de kamervoorzitter Johan Boon van het Hof van Beroep.
Na een (trappen)wandeling naar de koepel van het justitiepaleis en een korte toelichting door de kamervoorzitter, wordt de agenda van de algemene vergadering gevolgd. De namiddag wordt afgesloten met een receptie.

 

DAGORDE ALGEMENE VERGADERING

Vrijdag 24 januari 2020 om 12u45, Hof van Beroep te BRUSSEL, Poelaertplein 1

12u45      Ontvangst (gelijkvloers - vestiaire advocaten)

13u30       Verwelkoming door de Voorzitter.

13u45        Bijzonder traject: wandeling naar de koepel van het gerechtsgebouw.

14u30       Enkele kanttekeningen door Johan Boon, Kamervoorzitter Hof van Beroep (zaal 1.32)

15u00      Algemene Vergadering NCDAB vzw (zaal 1.32):

1.    Inleiding door de voorzitter, Joost Beke.

2.    Secretariaat en activiteiten 2019 door de ondervoorzitter, Dominique Versluys.

3.    Financiële toestand door de penningmeester, Egied Vandezande:

a.          Goedkeuring rekeningen 2019.

b.          Goedkeuring budget voor 2020.

4.    Ontheffing van bestuur voor financiële verrichtingen 2019.

5.    Verslag aanvaardingscommissie door de voorzitter aanvaardingscommissie, Peter Goyens.

6.    Activiteiten 2020.

7.    Allerlei en vragenstelling leden.

16u15      Receptie

Kathy Vanhulle                                          Joost Beke
Architect Deskundige                                Architect Deskundige

Secretaris NCDAB vzw                            Voorzitter NCDAB vzw

 

Inschrijven