06/03/2020 00:00

Cursus: Juridische Opleiding Gerechtsdeskundigen

Opgeƫistenlaan 401 Gent

Het Nederlandstalig College van Deskundigen Architecten van België vzw heeft het genoegen u persoonlijk uit te nodigen om haar OPLEIDINGSCURSUS te volgen:

       Juridische Opleiding
       Gerechtsdeskundigen

Tijdens de vier cursusdagen maakt u in detail kennis met het gerechtelijk deskundigenonderzoek en worden volgende onderwerpen behandeld:

- de rechterlijke organisatie in burgerlijke zaken, algemene principes bewijsrecht en bewijsmiddelen,

- het deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken: de aanstelling van de deskundige, het verloop van het onderzoek en het verslag, tussenkomst van de rechter, erelonen en kosten,

- de rechterlijke organisatie in strafzaken en de algemene principes van bewijsrecht en vooronderzoek,

- het deskundigenonderzoek in strafzaken: de aanstelling van de deskundige, het verloop van het onderzoek en het verslag, wettelijke vergoeding en tarifering,

- de verschillen tussen het minnelijk en gerechtelijk deskundigenonderzoek, arbitrage en bemiddeling,

- de hoedanigheid van gerechtsdeskundige: aansprakelijkheid, verzekering en deontologie.

Bijzondere aandacht gaat naar, hoe dit alles in de praktijk wordt georganiseerd, onder meer aan de hand van een test-case.

De lessen worden gegeven door magistraten, advocaten, ir. architecten en architecten, allen prominenten binnen hun vakgebied.

Het volgen van onze opleidingscursus is één van de verplichtingen waaraan moet worden voldaan bij de aanvaarding als effectief lid of gecoöpteerd lid van de NCDAB vzw.

 

De cursus is erkend door FOD Justitie. De cursist die voor het examen slaagt, ontvangt een getuigschrift en kan zich kandidaat stellen om opgenomen te worden in het Nationaal register van gerechtsdeskundigen.

Mocht u nog geen plannen hebben in die richting, dan nog is het goed om weten hoe een gerechtelijke procedure te voorkomen en hoe zich te gedragen als u er toch bij betrokken wordt.

Om opgenomen te worden in het NATIONAAL Register van Deskundigen is het volgen van dergelijke cursus te zien als eerste stap om te voldoen aan die wettelijke verplichting.

De cursus gaat door te Gent, Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401.

De lessencyclus omvat vier volledige dagen van 08:30 tot 18:00 uur en dit telkens op
vrijdag 6, 13, 20 , 27 maart met examen op 24 april 2020 (van 10:30 tot 15:30 uur).

Onze cursus komt in aanmerking voor de permanente vorming opgelegd door de Orde van Architecten en FOD justitie

 

INSCHRIJVING

                       Cursus:

JURIDISCHE OPLEIDING GERECHTSDESKUNDIGEN

                  

Wanneer U zich hier on line inschrijft stort U het passende bedrag op rekeningnummer BE41.0013.2946.3610 van het “NCDAB vzw”  

(IBAN: BE41.0013.2946.3610 – BIC: GEBABEBB) met vermelding van de naam van de aanwezige persoon en “Cursus G2020”. U ontvangt dan per kerende de bevestiging van inschrijving en factuur.

Te storten bedrag: 

o   Voor leden NCDAB                                                          876,03 € + 21% BTW = 1.060,00 €

o   Voor leden NAV en leden  FEBEX                              1.124,00 € + 21% BTW =  1.360,00 €

o   Voor niet-leden                                                            1.437,50 € + 21% BTW = 1.740,00 €
 

Inbegrepen cursusteksten, verfrissingen, maaltijden en het “Handboek juridische opleiding gerechtsdeskundigen” (die Keure - NCDAB - ie-net).
Betaling via KMO portefeuille is mogelijk via het registratienummer DV.O237056.

Gezien de STRIKTE BEPERKTHEID aan plaatsen, zal de inschrijving pas geldig zijn NA overschrijving van het gepaste bedrag en bevestiging door het NCDAB vzw.

Annulatievoorwaarden:
14 dagen voor aanvang kan er kosteloos geannuleerd worden. Na deze twee weken rekenen wij een administratieve kost van €100 excl BTW.

 

HIERNA HET PROGRAMMA

  JURIDISCHE OPLEIDING GERECHTSDESKUNDIGEN  
      v. 200129  
dag &
uur
Rechtbank GENT, 06 - 13 - 20 - 27/03/2020  
(van 08:30 tot 18:00 uur)
 
       
VRIJDAG 06/03/2020      
8:30   Verwelkoming door de voorzitter   Joost BEKE  
8:35   Het profiel van de deskundige   Willy VANDERLAENEN  
9:00   Gerechtelijke organisatie   Wouter NEVEN  
11:00   Aanstelling & aanvaarding opdracht   André BAUWENS  
12:45   lunch      
         
13:15   Plaats Desk-onderzoek in burg proces.                                     
(Alg principes burg procesrecht)
  Johan BOON  
15:15   Aanvangsvergadering & verloop van het deskundigenonderzoek   Robert DELATHOUWER  
17:00   Verzekering van de deskundige   Steven DAELMAN  
17:45   case.   1e opdracht = uitnodiging aanvangsvergadering   Kris MINNEN v Dominique VERSLUYS  
       
VRIJDAG 13/03/2020      
8:30   Alg principes bewijsrecht en
bewijsmiddelen in burg zaken
  Veerle TOLLENAERE  
10:30   Minnelijke regeling / Dading   Luc RIMANQUE  
12:30   lunch      
         
13:00  De verslaggeving   Joost BEKE  
15:00 Tussenkomst van de rechter (art. 973 §2)   Daniel VANDENBOSSCHE  
16:00  Bemiddeling in de praktijk   Koen LIPS  
17:00  aanvangsvergadering: rollenspel
+ 2e opdracht: verslag
  Kris MINNEN & Dominique VERSLUYS  
       
VRIJDAG 20/03/2020      
8:30  Alg principes bewijsrecht strafzaken
en politieonderzoek
  Annemie SERLIPPENS  
11:30  Alg principes strafprocesrecht   Anne Marie DE CLERCK  
12:30   lunch      
         
13:00  Alg principes strafprocesrecht   Anne Marie DE CLERCK  
15:00 DE BEGINSELEN VAN DE EXPERTISE                                 
 Aanstelling - / Verloop onderzoek -
/ Verslag in strafzaken
  Marco SCHOUPS  
       
VRIJDAG 27/03/2020      
08:30  Uit de Praktijk
 Wettelijke vergoeding en tarifering
prestaties in strafzaken
  Philippe BASTIJNS  
10:00  Opdracht (specif strafrecht )   Kris MINNEN & Philippe BASTIJNS  
11:30  Verschillende tussenkomsten van deskundigen   Toon LYSENS  
12:45   lunch      
         
13:15  Nationaal register   Toon LYSENS  
14:15  Deontologie   Alexander FORRIER  
15:30   Erelonen en kosten   Peter GOYENS  
16:30  Aansprakelijkheid van de gerechtsdeskundige   Pascal MALIEN  
17:30  Specifieke aansprakelijkheden   Pascal MALIEN  
       
VRIJDAG 24/04/2020   Rechtbank GENT, (van 10:30 tot 15:30 uur)  
09:00  Q & A   Andre BAUWENS & Joost BEKE  
10:00   EXAMEN & individuele evaluatie cursisten   Kris MINNEN & Dominique VERSLUYS & Peter GOYENS  
13:00   EINDE examen      
         
totaal organisatie : NCDAB  ( www.ncdab.be )  

Inschrijven