04/03/2022 08:30

Juridische Opleiding Gerechtsdeskundigen - Gent

Gent, Gerechtsgebouw Opgeƫistenlaan 401

Tijdens de vier cursusdagen maakt u in detail kennis met het gerechtelijk deskundigenonderzoek en worden volgende onderwerpen behandeld:

- de rechterlijke organisatie in burgerlijke zaken, algemene principes bewijsrecht en bewijsmiddelen,

- het deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken: de aanstelling van de deskundige, het verloop van het onderzoek en het verslag, tussenkomst van de rechter, erelonen en kosten,

- de rechterlijke organisatie in strafzaken en de algemene principes van bewijsrecht en vooronderzoek,

- het deskundigenonderzoek in strafzaken: de aanstelling van de deskundige, het verloop van het onderzoek en het verslag, wettelijke vergoeding en tarifering,

- de verschillen tussen het minnelijk en gerechtelijk deskundigenonderzoek, arbitrage en bemiddeling,

- de hoedanigheid van gerechtsdeskundige: aansprakelijkheid, verzekering en deontologie.

Bijzondere aandacht gaat naar, hoe dit alles in de praktijk wordt georganiseerd, onder meer aan de hand van een test-case.

De lessen worden gegeven door magistraten, advocaten, ir. architecten en architecten, allen prominenten binnen hun vakgebied.

Het volgen van onze cursus Gerechtelijk is één van de verplichtingen waaraan moet worden voldaan bij de aanvaarding als effectief lid of gecoöpteerd lid van de NCDAB vzw.

De cursus is erkend door FOD Justitie. De cursist die voor het examen slaagt, ontvangt een getuigschrift en kan zich kandidaat stellen om opgenomen te worden in het Nationaal Register van gerechtsdeskundigen.

Mocht u nog geen plannen hebben in die richting, dan nog is het goed om weten hoe een gerechtelijke procedure te voorkomen en hoe zich te gedragen als u er toch bij betrokken wordt.

De cursus gaat door te Gent, nieuw gerechtsgebouw.
Net als voor onze laatste opleiding te Gent zorgen wij voor een omgeving die coronaproof is, zo nodig ook via life-stream.

De lessencyclus omvat vier volledige dagen van 08:30 tot 18:00 uur en dit telkens op
vrijdag 4, 11, 18, 25 maart 2022 met examen op 29 april 2022 (van 10:30 tot 16:00 uur).

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER  Cursus:

JURIDISCHE OPLEIDING GERECHTSDESKUNDIGEN         

Ik, ondergetekende :..........................................................................................................................................

Tel.:..........................................................................................................................................

Schrijf mij in voor:

            Activiteit:     Cursus: “Juridische Opleiding Gerechtsdeskundigen.”

            Datum:         vrijdag 4, 11, 18, 25 maart 2022 met examen op 29 april 2022. 
            Plaats:         
Gerechtsgebouw Gent, Opgeïstenlaan 401

 

en stort het passende bedrag op rekeningnummer BE41.0013.2946.3610 van de “NCDAB vzw” 

(IBAN: BE41.0013.2946.3610 – BIC: GEBABEBB) met vermelding van de naam van de aanwezige persoon en “Cursus G2022”.  U ontvangt dan per kerende de bevestiging van inschrijving en factuur.

Te storten bedrag: 

o   Voor leden NCDAB                                            876,03 € + 183,97 € BTW = 1.060,00 €

o   Voor leden NAV en leden FEBEX                    1.123,97 € + 236,03 € BTW =  1.360,00 €

o   Voor niet-leden                                               1.438,02 € + 301,98 € BTW = 1.740,00 €

Inbegrepen cursusteksten, verfrissingen, maaltijden en het “Handboek juridische opleiding gerechtsdeskundigen” (die Keure - NCDAB - ie-net).

Indien u wenst gebruikt te maken van de KMO portefeuille, vragen wij u om reeds het voorschot van 21% (183,97 / 236,03 / 301,98 € BTW) te storten, welke geldt als bevestiging van uw inschrijving.

Gezien de STRIKTE BEPERKTHEID aan plaatsen, zal de inschrijving pas geldig zijn NA overschrijving van het gepaste bedrag en bevestiging door het NCDAB vzw.

o Ben nog geen lid van de NCDAB vzw maar wens meer info over de NCDAB vzw om lid te worden.
Voor zij die wensen lid te worden in 2022, wordt een eenmalige korting toegekend van 30% op het lidgeld na het volgen van de cursus.   

 

Niet leden vullen hieronder hun juiste contact- & facturatiegegevens in (in DRUKLETTERS aub.!):

Contactadres :..........................................................................................................................................

Facturatieadres :..........................................................................................................................................

Mail:................................................................... BTW-nr.:...........................................................................

Handtekening: ...............................................................................   dd. ….... / …..... / …….

Inschrijvingsformulier terug te bezorgen via mail naar info@ncdab.be

 

Inschrijven