08/03/2024 08:30

Cursus: Juridische opleiding gerechtsdeskundigen

Gent (rechtbank)

Het Nederlandstalig College van Deskundigen Architecten van België heeft het genoegen je uit te nodigen om haar CURSUS te volgen:

                                   De Juridische Opleiding Gerechtsdeskundigen

Tijdens de vier cursusdagen maak je in detail kennis met het gerechtelijk deskundigenonderzoek en worden volgende onderwerpen behandeld:

- de rechterlijke organisatie in burgerlijke zaken, algemene principes bewijsrecht en bewijsmiddelen,

- het deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken: de aanstelling van de deskundige, het verloop van het onderzoek en het verslag, tussenkomst van de rechter, erelonen en kosten,

- de rechterlijke organisatie in strafzaken en de algemene principes van bewijsrecht en vooronderzoek,

- het deskundigenonderzoek in strafzaken: de aanstelling van de deskundige, het verloop van het onderzoek en het verslag, wettelijke vergoeding en tarifering,

- de verschillen tussen het minnelijk en gerechtelijk deskundigenonderzoek, arbitrage en bemiddeling,

- de hoedanigheid van gerechtsdeskundige: aansprakelijkheid, verzekering en deontologie.

Bijzondere aandacht gaat naar, hoe dit alles in de praktijk wordt georganiseerd, onder meer aan de hand van een test-case.

De lessen worden gegeven door magistraten, advocaten, ir. architecten en architecten, allen prominenten binnen hun vakgebied.

Het succesvol volgen van onze cursus Gerechtelijk, en het slagen voor het examen, is één van de verplichtingen waaraan moet worden voldaan voor de aanvaarding als effectief lid van de NCDAB vzw.

De cursus is erkend door FOD Justitie. De cursist die voor het examen slaagt, ontvangt een getuigschrift en kan zich kandidaat stellen om opgenomen te worden in het Nationaal Register van gerechtsdeskundigen.
Mocht je nog geen plannen hebben in die richting, dan nog is het goed om weten hoe een gerechtelijke procedure te voorkomen en hoe zich te gedragen als je er toch bij betrokken wordt.

De cursus gaat door in de rechtbank van Gent, Opgeëistenlaan 401.

De lessencyclus omvat vier volledige dagen van 08:30 tot 18:00 uur en dit telkens op
vrijdag 8, 15, 22, 29 maart 2024 met examen op 26 april 2024.

 

 

8/03/2024 9,00      
8:15 - 8:30   Voorwoord voorzitter   Joost BEKE
8:30 - 9:00 0,5 Het profiel van de deskundige   Joost BEKE
9:00 - 11:00 2 Gerechtelijke organisatie     Tom VAN STIPHOUT
11:00 - 12:45 1,75 Aanstelling & aanvaarding opdracht   Yoshi CRAEYE
         
13:15 - 15:00 1,75 aanvangsvergadering  & verloop deskundigenonderzoek   Robert DELATHOUWER
15:00 - 16:45 1,75 Plaats Desk-onderzoek in burg proces.                                     (Alg principes burg procesrecht)   Johan BOON
16:45 - 17:45 1 Verzekering van de deskundige   Steven DAELMAN
17:45 - 18:00 0,25 1e opdracht: uitnodiging aanvangsvergadering  

K. MINNEN v D. VERSLUYS

15/03/2024 9,00      
8:30 - 10:30 2 Verslaggeving   Joost BEKE
10:30 - 12:30 2 Minnelijke regeling / Dading   Luc RIMANQUE
         
13:00 - 15:00 2 Alg principes bewijsrecht                                                               en bewijsmiddelen in burg zaken   Veerle TOLLENAERE
15:00 - 16:00 1 Bemiddeling in de praktijk   Koen LIPS
16:00 - 18:00 2 aanvangsvergadering: rollenspel + 2e opdracht: verslag   K. MINNEN & D. VERSLUYS
22/03/2024 9,00      
8:30 - 11:30 3 Alg principes bewijsrecht strafzaken en politieonderzoek   Annemie SERLIPPENS
11:30 - 12:30 1 Alg principes strafprocesrecht   Sammy BOUZOUMITA
         
13:00 - 15:00 2 Alg principes strafprocesrecht    Sammy BOUZOUMITA
15:00 - 18:00 3 DE BEGINSELEN VAN DE EXPERTISE     in strafzaken                              Aanstelling - / Verloop onderzoek - / Verslag    Marco SCHOUPS  & Carlo Cardone
29/03/2024 9,00      
08:30 - 09:30 1 Erelonen en kosten   Peter GOYENS
09:30 -11:00 1,5 Uit de 'Praktijk'  Wettelijke vergoeding en tarifering prestaties in strafzaken   Philippe BASTIJNS
11:00-11:30 0,5 technische vaststellingen + 3e opdracht: voorverslag   K. MINNEN & D. VERSLUYS
11:30 - 12:45 1,25 Verschillende tussenkomsten van deskundigen   Toon LYSENS
         
13:15 - 14:15 1 Nationaal register   Toon LYSENS
14:15 -15:30 1,25 Deontologie   Alexander FORRIER
15:30 -16:30 1 Tussenkomst van de rechter (art. 973 §2)   Daniel VANDENBOSSCHE
16:30 - 17:30 1 Aansprakelijkheid van de gerechtsdeskundige   Pascal MALLIEN
17:30 - 18:00 0,5 Specifieke aansprakelijkheden   Pascal MALLIEN
         
26/04/2024 1,00      
08:30 09:30 1 evaluatie - Q & A   Andre BAUWENS & Joost BEKE
09:45 12:45   Theorie EXAMEN    
    Praktijk EXAMEN - individuele evaluatie cursisten   examencommissie

Inschrijven